4-րդ եռամսյակի ֆինանսական...
Ֆինանսական հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ 2017 թ. (1)
2018թ. նախնական բյուջե
ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպարի միջնակարգ դպրոցի 2018թ.
2018 թ. տարեկան ֆինանսական...
2018 naxnakan caxser
Ֆինանսական ...
104-N_Dzever (balance) — I I I eram. 2017 y.
Ֆինանսական ...
104-N_Dzever (balance) -I I eram. 2017 y.
Ֆինանսական ...
104-N_Dzever (balance) — I eram. 2017 y.
Հաստիքացուցակ
Hastiqacucak
Ֆինանսական ...
104-N_Dzever (balance) — I V eram. 2016 y.
Նախահաշիվ-2017
Նախահաշիվ-2017
Նախահաշիվ-նախակրթարան-2017
Նախահաշիվ-նախակրթարան