Ֆինանսական հաշվետվություն
Հավելված 2- Երրորդ եռամսյակ Հավելված 3- Երրորդ եռամսյակ
Ֆինանսական
Հավելված 2 Հավելված 3
Լիցենզիա
ՀՀ ԿԳՆ հրաման Լիցենզիա_Ռանչպար
2018թ. 1-ին եռամսյակի...
Հավելված 2 Հավելված 3
4-րդ եռամսյակի ֆինանսական...
Ֆինանսական հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ 2017 թ. (1)
2018թ. նախնական բյուջե
ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպարի միջնակարգ դպրոցի 2018թ.
2018 թ. տարեկան ֆինանսական...
2018 naxnakan caxser
Ֆինանսական ...
104-N_Dzever (balance) — I I I eram. 2017 y.
Ֆինանսական ...
104-N_Dzever (balance) -I I eram. 2017 y.
Ֆինանսական ...
104-N_Dzever (balance) — I eram. 2017 y.